SG9saWRheS0yLmpwZyF+ITIwMTMtMDQtMjQgMTY6NTU6NTE=.jpg  

〔最新承接設計案〕  ※陸續補登中....

高委員文化團隊     表演節目手冊 / 紀念特輯禮盒                                             
內地-皇菊  包裝設計
開企出版  封面設計 / 排版裝禎 
第凡內塑身衣  手冊插畫
內地-盧正浩茶葉  包裝設計

 

佩姬小姐 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()